XML

Featured image SLUX

XML (eXtensible Markup Language) is een opmaaktaal die wordt gebruikt om gegevens te structureren en te delen op het World Wide Web. XML is een soort meta-taal, wat betekent dat het wordt gebruikt om andere talen te definiëren. In plaats van zich te richten op het presenteren van gegevens zoals HTML, is XML bedoeld om […]

XHTML

Featured image SLUX

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) is een opmaaktaal voor het structureren van informatie op het World Wide Web. Het is gebaseerd op HTML (HyperText Markup Language), maar heeft een aantal aanvullende regels voor de opmaak van de code die moeten worden gevolgd om te voldoen aan de eisen van de XML (eXtensible Markup Language) standaard. […]

Contact.