Robot.txt

Featured image SLUX

Robots.txt is een bestand dat wordt gebruikt om te bepalen welke delen van een website moeten worden opgenomen of uitgesloten van de indexering door zoekmachines. Dit bestand wordt geplaatst in de root-directory van een website en bevat instructies voor zoekmachines over welke pagina’s of bestanden op de website moeten worden geïndexeerd en welke niet. De […]

Rich text

Rich text is een vorm van tekst die is opgemaakt met opmaaktags of opmaakcodes, zoals vetgedrukte of cursieve tekst, koppen, lijsten of hyperlinks. Rich text wordt gebruikt om tekst visueel op te maken en om de structuur en betekenis van de tekst duidelijker te maken voor de lezer. Rich text kan worden weergegeven op verschillende […]

Rich markup

Featured image SLUX

Rich markup, ook wel bekend als structured data, is een manier om de inhoud van een webpagina te voorzien van extra betekenis en context door middel van specifieke markeringen. Rich markup wordt gebruikt om de betekenis van de inhoud van een webpagina te verduidelijken voor zoekmachines en andere software, zodat deze beter kan begrijpen wat […]

Reviews

Featured image SLUX

Een review is een beoordeling van iets, zoals een product, dienst, restaurant, film of boek. Reviews kunnen worden geschreven door professionele recensenten of door consumenten en kunnen positief of negatief zijn. Reviews kunnen worden gepubliceerd in verschillende media, zoals tijdschriften, kranten, websites of sociale media. Ze kunnen ook worden gedeeld door mond-tot-mondreclame of via andere […]

Retargeting

Featured image SLUX

Retargeting, ook wel bekend als remarketing, is een vorm van online adverteren die gericht is op mensen die eerder op een website zijn geweest. Het doel van retargeting is om mensen te laten terugkomen op een website door middel van gerichte advertenties die worden weergegeven op andere websites die ze bezoeken. Retargeting werkt door het […]

Resolutie

Featured image SLUX

Resolutie verwijst naar de fijne details die kunnen worden weergegeven in een afbeelding, video of ander visueel medium. Hoe hoger de resolutie, hoe meer details er zichtbaar zijn en hoe scherper de afbeelding of video lijkt. Er zijn verschillende manieren om de resolutie van een afbeelding of video te meten, afhankelijk van het medium waarin […]

Relevantie

Featured image SLUX

Relevantie verwijst naar de mate waarin iets van toepassing is op een bepaald onderwerp of situatie. In de context van zoekmachines betekent relevantie hoe goed een zoekresultaat aansluit bij de zoekopdracht van een gebruiker. Een relevant zoekresultaat is een resultaat dat nuttig en bruikbaar is voor de gebruiker, terwijl een onrelevant zoekresultaat niet aansluit bij […]

Referral

Featured image SLUX

Een referral verwijst naar een persoon of een organisatie die iemand of iets aanbeveelt of doorverwijst naar een andere persoon of organisatie. Referrals kunnen worden gebruikt in verschillende contexten, zoals in het bedrijfsleven, in de zorgsector of in de sociale sector. In het bedrijfsleven kan een referral worden gebruikt om iemand te aanbevelen voor een […]

Redigeren

Featured image SLUX

Redigeren is het proces van het bewerken van tekst om de kwaliteit ervan te verbeteren. Het kan om verschillende soorten bewerkingen gaan, zoals het corrigeren van spelfouten, grammaticale fouten en stijlfouten, het aanpassen van de opbouw van de tekst om de leesbaarheid te verhogen, het verwijderen van onnodige informatie of het toevoegen van aanvullende informatie […]

RDFa

Featured image SLUX

RDFa (Resource Description Framework in Attributes) is een manier om informatie over een webpagina of een webresource te beschrijven en te structureren door middel van speciale codes die worden toegevoegd aan de HTML-code van de pagina. RDFa maakt het mogelijk om meta-informatie over de inhoud van een webpagina te definiëren en te publiceren, zodat deze […]

Contact.