Hero image

Featured image SLUX

Een hero image (in het Nederlands: hoofdafbeelding) is een groot, vaak volledig breedbeeld, afbeelding die opvallend wordt weergegeven op een webpagina, meestal bovenaan de pagina boven de vouw. Hero images worden vaak gebruikt om de aandacht van bezoekers te trekken en om de hoofdboodschap of het waardepropositie van de website of het product te laten […]

Heatmap

Featured image SLUX

Een heatmap (in het Nederlands: hittekaart) is een visuele representatie van gegevens waarbij de waarden worden weergegeven in kleuren. Heatmaps worden vaak gebruikt om de interacties van gebruikers met een website of app te visualiseren en om te begrijpen hoe gebruikers de interface gebruiken. Heatmaps kunnen verschillende vormen hebben, afhankelijk van wat ze willen visualiseren. […]

Hyperlink

Featured image SLUX

Een hyperlink, ook wel een link genoemd, is een stuk tekst of een afbeelding op een webpagina die kan worden aangeklikt om naar een andere webpagina te gaan of om een andere actie uit te voeren. Hyperlinks worden gebruikt om de gebruiker te laten navigeren op het World Wide Web en om verbindingen te leggen […]

Huisstijl

Featured image SLUX

Een huisstijl is een verzameling richtlijnen die worden gebruikt om de uitstraling van een bedrijf of organisatie te bepalen. Deze richtlijnen kunnen bijvoorbeeld omvatten hoe het bedrijfslogo moet worden weergegeven, welke kleuren moeten worden gebruikt en welke lettertypen moeten worden gebruikt. De huisstijl wordt vaak gebruikt om een consistente identiteit te creëren voor een bedrijf […]

HTTP/3

Featured image SLUX

HTTP/3 is de op één na laatste versie van het HyperText Transfer Protocol (HTTP), een protocol dat wordt gebruikt om gegevens op het World Wide Web te verzenden. HTTP/3 is gebaseerd op het gebruik van het QUIC-protocol (Quick UDP Internet Connections) in plaats van TCP (Transmission Control Protocol), wat het mogelijk maakt om gegevens efficiënter […]

HTTP

Featured image SLUX

HTTP, of HyperText Transfer Protocol, is een protocol dat wordt gebruikt om gegevens op het World Wide Web te verzenden. Het is het basisprotocol dat wordt gebruikt om gegevens tussen een webserver en een webbrowser te verzenden. Wanneer u een webpagina opvraagt in uw webbrowser, stuurt de browser een HTTP-verzoek naar de webserver waarop de […]

HTML

Featured image SLUX

HTML, of HyperText Markup Language, is een opmaaktaal die wordt gebruikt om webpagina’s te maken. HTML maakt gebruik van tags om de opmaak en structuur van de inhoud op een webpagina aan te geven. Bijvoorbeeld, met de <h1>-tag kan een hoofdtekst worden gemarkeerd en met de <p>-tag kan een paragraaf worden gemarkeerd. Een HTML-document bestaat […]

Hreflang-tag

Featured image SLUX

Een hreflang-tag is een HTML-attribuut dat wordt gebruikt om aan te geven welke versie van een webpagina het beste is voor gebruikers die een bepaalde taal of taalvariant spreken. De hreflang-tag wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de juiste versie van een webpagina wordt weergegeven aan gebruikers die deze pagina bezoeken via zoekmachines. De […]

Hosting provider

Featured image SLUX

Een hosting provider is een bedrijf dat servers verhuurt aan klanten die hun websites op deze servers willen hosten. De hosting provider zorgt ervoor dat de server goed beveiligd is en dat de website van de klant goed bereikbaar is op het internet. Hosting providers bieden verschillende pakketten aan, afhankelijk van de behoeften van de […]

Heading tag

Featured image SLUX

Een heading tag (of “kopteksttag”) is een HTML-tag die wordt gebruikt om de kopteksten van een webpagina te markeren. De heading tags zijn <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> en <h6>, waarbij <h1> het belangrijkste is en <h6> het minst belangrijke. De heading tags worden vaak gebruikt om de structuur en de hiërarchie van de content […]

Contact.