A/B testen

Featured image SLUX

A/B-testen (ook wel split testing of bucket testing genoemd) is een methode om twee versies van een webpagina of app te vergelijken om te bepalen welke het beste presteert. Het wordt vaak gebruikt om websites en apps te optimaliseren voor conversieratio, inkomsten en andere zakelijke metrieken. Om een A/B-test uit te voeren, worden de twee […]

AVIF

Featured image SLUX

AVIF is een bestandsformaat voor het opslaan van afbeeldingen en afbeeldingensequenties. Het is gebaseerd op de AV1 videocodec, die een open, royaltyvrije videocodec is die is ontworpen om zeer efficiënt te zijn en geoptimaliseerd voor moderne hardware. AVIF kan significant beter beeldkwaliteit bieden dan andere bestandsformaten voor afbeeldingen, zoals JPEG en PNG, terwijl het tegelijkertijd […]

ASP

Featured image SLUX

ASP, ook wel Active Server Pages genoemd, is een server side scripting-taal die wordt gebruikt om dynamische webpagina’s te maken. ASP is ontworpen door Microsoft en wordt gebruikt om interactie tussen een webserver en een webbrowser te creëren. Met ASP kunnen programmeurs dynamische webpagina’s maken door middel van programmeercode die wordt uitgevoerd op de server. […]

Average page depth

Featured image SLUX

Average page depth (gemiddelde paginadiepte in het Nederlands) is een term die verwijst naar het gemiddelde aantal webpagina’s dat bezoekers van een website bezoeken tijdens een sessie. Average page depth kan worden gebruikt om te meten hoe gebruiksvriendelijk of interessant een website is voor bezoekers en om te zien of bezoekers dieper in de website […]

App

Featured image SLUX

Een app is een afkorting voor “application” in het Engels, wat verwijst naar een computerprogramma of software die is ontworpen om een specifieke taak of functie uit te voeren. In het Nederlands zou je een app kunnen vertalen als “applicatie” of “programma”. Apps worden vaak gebruikt op smartphones, tablets, of andere soorten mobiele apparaten, en […]

Ankerlinks

Featured image SLUX

Ankerlinks (ook wel anchor links genoemd) zijn speciale hyperlinks die naar specifieke delen van een webpagina verwijzen, in plaats van naar de volledige pagina. In het Nederlands zou je ankerlinks kunnen vertalen als “anker-links” of “hyperlink-ankers”. Ankerlinks worden vaak gebruikt om gebruikers naar specifieke secties of onderdelen van een lange webpagina te leiden, zonder dat […]

Anchor tekst

Featured image SLUX

Anchor tekst is de tekst die wordt gebruikt in een hyperlink om te verwijzen naar een andere webpagina of naar een andere locatie op dezelfde pagina. In het Nederlands zou je anchor tekst kunnen vertalen als “ankertekst” of “hyperlinktekst”. Anchor tekst wordt gebruikt om de gebruiker te informeren over de inhoud of de bestemming van […]

Alt tag

Featured image SLUX

Alt tag (alt staat voor “alternative” in het Engels) is een HTML-attribuut dat wordt gebruikt om een alternatieve tekst te geven voor afbeeldingen op een webpagina. In het Nederlands zou je alt tag kunnen vertalen als “alt-tag” of “alternatieve tekst-tag”. Deze alternatieve tekst wordt gebruikt om de inhoud of de betekenis van de afbeelding te […]

Alfanumeriek

Featured image SLUX

Alfanumeriek is een term die verwijst naar tekens die bestaan uit letters (alfabetische tekens) en cijfers (numerieke tekens). In het Nederlands zou je alfanumeriek kunnen vertalen als “alfanumeriek” of “alfanumeriek teken”. Alfanumerieke tekens worden vaak gebruikt in wachtwoorden, identificatienummers, of andere soorten codes om informatie te beveiligen of te verifiëren. Omdat alfanumerieke tekens zowel letters […]

AI

Featured image SLUX

AI is een afkorting voor “Artificial Intelligence” in het Engels. In het Nederlands zou je AI kunnen vertalen als “kunstmatige intelligentie”. AI is een term die verwijst naar de wetenschap en technologie van het maken van computersystemen die in staat zijn om intelligent gedrag te tonen, zoals het leren, redeneren, of beslissingen nemen. AI kan […]

Contact.